ZAGREB

U prostorima Hrvatske matice iseljenika 4. studenog održat će se 22. Forum manjina na temu „Mladi u hrvatskim manjinskim zajednicama – sadašnjost i...

Više

BARANJA

Udruga baranjskih Hrvata, u suradnji sa Zornicom novom, organizira usavršavanje pjevačkih zborova koji djeluju na području Baranjske županije. Prvi će susret biti u...

Više

MARTINCI

U organizaciji Kulturnog i sportskog centra „Josip Gujaš Džuretin“, na poticaj ravnatelja Centra Krištofa Petrinovića, svakog se tjedna priređuju razni zabavni programi za...

Više

BAĆINO

Tamošnja Osnovna škola i Hrvatska samouprava 28. listopada suorganiziraju već tradicionalni „Županijski susret hrvatskih učenika“. U sklopu Susreta održat će se zabavno natjecanje...

Više