BARČA

Hrvatska samouprava grada Barče 9. studenoga 2016. (petak) priređuje adventski program: u 17 sati sveta misa na hrvatskom jeziku u katoličkoj crkvi (služi...

Više

BAJA

U suorganizaciji Gradske knjižnice „Endre Ady” i gradske Hrvatske samouprave, 8. prosinca ove godine u Baji će se održati već redovito Županijsko hrvatsko...

Više

STARI GRAD

Mjesna Hrvatska samouprava Vas srdačno poziva na adventski svečani sastanak 3. decembra, u subotu, početo od 15.30 uri u mošonski Društveni dom „Bijeli...

Više

BUDIMPEŠTA

Hrvatska samouprava Novoga Budima 3. prosinca 2016. (subota) u 15 sati održava javnu tribinu u Galeriji Hadik Kávéház (1111 Budimpešta, Bartókova 36). Dana...

Više